SPC SERIES
THÁP GIẢI NHIỆT SPACCO DÒNGCOUTERFLOW ...
STA SERIES
THÁP GIẢI NHIỆT SPACCODÒNG CROSS FLOW ...
SQC SERIES
THÁP GIẢI NHIỆT SPACCO THÁI LAN LOẠI CROSS FLOW WOOD
SCF SERIES
THÁP GIẢI NHIỆT SPACCO DÒNG COUTER FLOW
TẤM TẢN NHIỆT THÁP LIANGCHI
Tấm tản nhiệt dùng cho thápgiải nhiệt vuônghiệu Liangchi Loại vật liệu nhựa PVC, UPVC,CPVC Kích thước: ...
TẤM TẢN NHIỆT PVC H305mm
Tấm Tản nhiệt PVC Tháp vuông Loại vật liệu nhựa PVC / UPVC Kích thước: 1200/1500/1600/1950/2000mm x ...
TẤM TẢN NHIỆT DÙNG CHO MỘI TRƯỜNG NƯỚC BẨN VÀ  NHIỆT ĐÔ CAO
Tấm tản nhiệt dùng cho mội trường nước dơ bẩn và nhiệt độ cao Loại vật liệu ...
TẤM LƯỚI XÁM HÚT GIÓ CHỐNG BẮN NƯỚC
Tấm lưới xám hút gió và chống bắn nước Loại vật liệu nhựa PVC / UPVC Kích ...
Giá thể vi sinh dạng vòng bánh xe
Giá thể vi sinh dạng vòng bánh xe Loại vật liệu nhựa HDPE, PP… Kích thước: ...
Bóng cầu vi sinh - Bioball
Giá thể vi sinh dạng hình quả cầu - Chất liệu: Vỏ bọc ngoài nhựa PP, ...
Tấm lắng Lamen
Tấm lắng Lamen- Lamella dùng cho bể lắng Loại vật liệu nhựa PVC, PP… Kích thước ...
THÁP GIẢI NHIỆT ALPHA 225RT
Mã Model Tháp: APC - 225RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 877500 Lưu lượng nước (l/min): 2925 Kích ...
THÁP GIẢI NHIỆT ALPHA 1000RT
Mã Model Tháp: APC - S 1000RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): Lưu lượng nước (l/min): ...
THÁP GIẢI NHIỆT ALPHA 250RT
Mã Model Tháp: APC S - 250RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 3250 Lưu lượng nước ...
THÁP GIẢI NHIỆT ALPHA 50RT
Mã Model Tháp: APC - 50RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 195000 Lưu lượng nước (l/min): 650 Kích ...