SPC SERIES
THÁP GIẢI NHIỆT SPACCO DÒNGCOUTERFLOW ...
STA SERIES
THÁP GIẢI NHIỆT SPACCODÒNG CROSS FLOW ...
SQC SERIES
THÁP GIẢI NHIỆT SPACCO THÁI LAN LOẠI CROSS FLOW WOOD
SCF SERIES
THÁP GIẢI NHIỆT SPACCO DÒNG COUTER FLOW
Motor 2.2KW
Motor 2.2KW - 3HP.8P
PET PHUN NƯỚC
Tất cả các loại PET phun, đa dạng về chủng loại, kích thước lắp đặt phù ...
TẤM LẮNG LAMEN-LAMELLA LAMELA
TẤM LẮNG LAMEN-LAMELLA LAMELA LÀ VẬT LIỆU THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG TRONG NGÀNH NƯỚC , VỀ ...
THÁP GIẢI NHIỆT VUÔNG
Tháp giải nhiệt Vuông , Tháp giải nhiệt hình vuông chữ nhật
THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT DẠNG TẤM
1. Cấu tạo Có thành phần cơ bản là các tấm trao đổi nhiệt cơ bản. Bề ...