1. Cấu tạo Có thành phần cơ bản là các tấm trao đổi nhiệt cơ bản. Bề ...