MODEL APC
THÁP GIẢI NHIỆT ALPHA MODEL APC-300RT
Mã sản phẩm : APC-300RT
Mã Model Tháp: APC - 300RT
Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 1117000
Lưu lượng nước (l/min): 3900
Kích thước (DxH)mm: 4680x3085
Công suất Motor (Hp): 10
Quạt hút (D)mm: 2400
Xuất xứ: Alpha VN
Nguyên lý hoạt động Thông số kỹ thuật Catalogue Bản vẽ
APC- 300RT
Sản phẩm khác
Mã Model Tháp: APC - 80RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 312000 Lưu lượng nước ( l/min): ...
Mã Model Tháp: APC - 100RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 390000 Lưu lượng nước ( l/min): ...
Mã Model Tháp: APC - 200RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 780000 Lưu lượng nước ( l/min): ...
Mã Model Tháp: APC - 30RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 117000 Lưu lượng nước ( l/min): ...
Mã Model Tháp: APC - 60RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 234000 Lưu lượng nước ( l/min): ...
Mã Model Tháp: APC - 10RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 39000 Lưu lượng nước ( l/min): ...
Mã Model Tháp: APC - 5RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 19500 Lưu lượng nước ( l/min): ...
Mã Model Tháp: APC - 8RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 31200 Lưu lượng nước ( l/min): ...