Tấm lắng Lamen- Lamella dùng cho bể lắng Loại vật liệu nhựa PVC, PP… Kích thước ...
Giá thể vi sinh dạng hình quả cầu - Chất liệu: Vỏ bọc ngoài nhựa PP, ...
Giá thể vi sinh dạng vòng bánh xe Loại vật liệu nhựa HDPE, PP… Kích thước: ...