Hotline: 0903.880.938 |  0337.811.611 | 0903.962.945
TẤM THU CHIA NƯỚC
TẤM CHIA NƯỚC - TẤM ĐIỀU TIẾT
Mã sản phẩm : ALPHA-DR-05
Tấm chia nước dùng cho tháp giải nhiệt vuông
Loại vật liệu nhựa PVC, UPVC,CPVC
Kích thước: 500/600/700/800/1000/1200/1500/1850/2000 x 65/130/260mm
Độ dày: 0.25 - 0.45 mm
Kích thước cao sóng: 19-20mm
Ứng dụng: Tháp giải nhiệt vuông / tháp dạng kín ...
Màu sắc: Đen
Nguyên lý hoạt động Thông số kỹ thuật Catalogue Bản vẽ
Sản phẩm khác
Tấm thu nước dùng cho tháp giải nhiệt công nghiệp Loại vật liệu nhựa PVC, UPVC,CPVC Kích thước: ...
Tấm thu nước dùng cho tháp giải nhiệt công nghiệp Loại vật liệu nhựa PVC, UPVC,CPVC Kích thước: ...
Tấm thu nước dùng cho tháp giải nhiệt công nghiệp Loại vật liệu nhựa PVC, UPVC,CPVC Kích thước: ...
Tấm thu nước dùng cho tháp giải nhiệt công nghiệp Loại vật liệu nhựa PVC, UPVC,CPVC Kích thước: ...