Tấm cho bộ trao đổi nhiệt
TẤM - PLATE FOR PLATE HEAT EXCHANGER
Mã sản phẩm : ALPHA - PLATE FOR PLATE HEAT EXCHANGER
Nguyên lý hoạt động Thông số kỹ thuật Catalogue Bản vẽ