MODEL APC-H
Tháp chuyên dụng cho mội trường nước bẩn và nhiệt độ cao
MODEL APC-H
Tháp chuyên dụng thiết kế theo yêu cầu riêng
Tháp giải nhiệt APC-H125RT
Tháp chuyên dùng theo thiêt kế ở nhiệt độ cao , môi trướng nước bẩn , ...