DỰ ÁN TẠI KCN HIỆP PHƯỚC TP.HCM
DỰ ÁN TẠI TẬP ĐOÀN HOA SEN STEEL
DỰ ÁN TẠI ASEAN STEEL
CÔNG TRÌNH TẠI LS GROUP
CÔNG TRÌNH TẠI NHÀ MÁY NHỰA ĐỒNG NAI
CÔNG TRÌNH TẠI NHÀ MÁY TÔN HOA SEN
NHÀ GA T1 SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI
CÔNG TRÌNH TẠI NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ
CÔNG TRÌNH TẠI NHÀ GA T1 SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI
DỰ ÁN TẠI KCN LONG THÀNH ĐỒNG NAI
DỰ ÁN TẠI NHÀ MÁY DÂY CÁP ĐIỆN LONG AN
DỰ ÁN TẠI TẬP ĐOÀN QUE HÀN KIM TÍN
DỰ ÁN TẠI NHÀ MÁY LIOA KCN BIÊN HÒA 1- ĐỒNG NAIi
DỰ ÁN TẠI PERFECTVISION - KCN LONG THÀNH ĐỒNG NAI
DỰ ÁN TẠI ĐÀI TRUYỀN HÌNH TP.HCM ( HTV )