THÁP GIẢI NHIỆT ALPHA 225RT
Mã Model Tháp: APC - 225RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 877500 Lưu lượng nước (l/min): 2925 Kích ...
THÁP GIẢI NHIỆT ALPHA 50RT
Mã Model Tháp: APC - 50RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 195000 Lưu lượng nước (l/min): 650 Kích ...
THÁP GIẢI NHIỆT ALPHA 60RT
Mã Model Tháp: APC - 60RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 234000 Lưu lượng nước ( l/min): ...
THÁP GIẢI NHIỆT ALPHA 1000RT
Mã Model Tháp: APC - S 1000RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): Lưu lượng nước (l/min): ...
THÁP GIẢI NHIỆT ALPHA 250RT
Mã Model Tháp: APC S - 250RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 3250 Lưu lượng nước ...
THÁP GIẢI NHIỆT ALPHA 200RT
Mã Model Tháp: APC- S 250RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 3250 Lưu lượng nước (l/min): ...
THÁP GIẢI NHIỆT ALPHA 500RT
Mã Model Tháp: APC S - 500RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 13000 Lưu lượng nước (l/min): ...
MODEL APC-H
Tháp chuyên dụng cho mội trường nước bẩn và nhiệt độ cao
MODEL APC-H
Tháp chuyên dụng thiết kế theo yêu cầu riêng
Tháp giải nhiệt APC-H125RT
Tháp chuyên dùng theo thiêt kế ở nhiệt độ cao , môi trướng nước bẩn , ...