Hotline: 0903.880.938 |  0337.811.611 | 0903.962.945
Mã Model Tháp: APC - S 1000RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): Lưu lượng nước (l/min): ...
Mã Model Tháp: APC S - 250RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 3250 Lưu lượng nước ...
Mã Model Tháp: APC- S 250RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 3250 Lưu lượng nước (l/min): ...
Mã Model Tháp: APC S - 500RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 13000 Lưu lượng nước (l/min): ...
Tháp giải nhiệt Vuông , Tháp giải nhiệt hình vuông chữ nhật