MODEL APC-H
Tháp giải nhiệt Alpha APC-H80RT
Mã sản phẩm : Model APC-H80RT
Mã Model Tháp: APC - H80RT
Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 312000
Lưu lượng nước (l/min): 1040
Kích thước (DxH)mm: 2530x2200
Công suất Motor (Hp): 2
Quạt hút (D)mm: 1200
Xuất xứ: Alpha VN
Nguyên lý hoạt động Thông số kỹ thuật Catalogue Bản vẽ
Sản phẩm khác
Mã Model Tháp: APC – H125RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 487500 Lưu lượng nước (l/min): 1625 Kích ...
Mã Model Tháp: APC – H100RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 390000 Lưu lượng nước (l/min): 1300 Kích ...
Mã Model Tháp: APC – H40RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 156000 Lưu lượng nước (l/min): 520 Kích ...
Mã Model Tháp: APC - H20RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 97500 Lưu lượng nước (l/min): 325 Kích thước ...
Mã Model Tháp: APC – H200RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 780000 Lưu lượng nước (l/min): 2600 Kích ...