MODEL APC-H
Tháp giải nhiệt Alpha APC-H100
Mã sản phẩm : APC - H 100RT
Mã Model Tháp: APC – H100RT
Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 390000
Lưu lượng nước (l/min): 1300
Kích thước (DxH)mm: 2500x2800
Công suất Motor (Hp): 3
Quạt hút (D)mm: 1500
Xuất xứ: Alpha VN
Nguyên lý hoạt động Thông số kỹ thuật Catalogue Bản vẽ
Sản phẩm khác
Mã Model Tháp: APC – H125RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 487500 Lưu lượng nước (l/min): 1625 Kích ...
Mã Model Tháp: APC – H40RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 156000 Lưu lượng nước (l/min): 520 Kích ...
Mã Model Tháp: APC - H80RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 312000 Lưu lượng nước (l/min): 1040 Kích thước ...
Mã Model Tháp: APC - H20RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 97500 Lưu lượng nước (l/min): 325 Kích thước ...
Mã Model Tháp: APC – H200RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 780000 Lưu lượng nước (l/min): 2600 Kích ...