DỰ ÁN TIÊU BIỂU
DỰ ÁN TẠI TẬP ĐOÀN ASEAN STEEL

Spacco cooling tower Model: SPC-350RT (5 Cells)