DỰ ÁN TIÊU BIỂU
DỰ ÁN TẠI TẬP ĐOÀN SX SẮT THÉP

Spacco cooling tower Model: STA- 2150RT ( 2 Cells)