DỰ ÁN TIÊU BIỂU
DỰ ÁN TẠI NHÀ MÁY THÉP TẤM LÁ PHÚ MỸ - VT ( VNSTEEL (PFS))