DỰ ÁN TIÊU BIỂU
DỰ ÁN TẠI HOANG ANH GIA LAI GROUP (H.A.G.L)

Alpha cooling tower Model: APC -125RT ( 1 cell)