DỰ ÁN TIÊU BIỂU
DỰ ÁN TẠI HTV ( HO CHI MINH TV )

Cooling tower Model: SKB - 500RT (2 cells )