DỰ ÁN TIÊU BIỂU
DỰ ÁN TẠI MULTIFUNCTIONAL STADIUM SPORTS COMPLEXES (THAI BINH)

Cooling tower Model: 500RT (2 Cells)