CÁNH QUẠT
Cánh quạt D550mm
Mã sản phẩm : ALPHA-F- ABS 550mm
Đường kính quạt D = 900 mm & 930 mm
- Vật liệu ABS
- Dùng cho tháp giải nhiệt 25 - 30 RT
Nguyên lý hoạt động Thông số kỹ thuật Catalogue Bản vẽ
Sản phẩm khác
Cánh quạt tháp giải nhiệt vật liệu APS dùng cho tháp giải nhiệt là loại chịu ...
Cánh quạt tháp giải nhiệt vật liệu ABS dùng cho tháp giải nhiệt là loại chịu ...
Cánh quạt tháp giải nhiệt vật liệu APS dùng cho tháp giải nhiệt là loại chịu ...