ĐẦU PHUN INOX 304
Đầu phun nước INOX 304- 1.5 INCH/ 4 HOLES - 10 INCH /8 HOLES
ĐẦU PHUN BẰNG HỢP KIM NHÔM DN 90
Hợp kim nhôm : Ống vào DN 90, 4 ống ra DN 49.
ĐẦU PHUN NHỰA ABS DN 76
Nhựa ABS chống ăn mòn trong môi trường nước: Ống vào DN 76, 4 ống ra ...
ĐẦU PHUN BẰNG HỢP KIM NHÔM DN 200
Chất liệu hợp kim nhôm: Ống vào DN 200, 6 Ống ra 90
ĐẦU PHUN BẰNG HỢP KIM NHÔM DN 168
Chất liệu hợp kim nhôm: Ống vào DN 168, 6 Ống ra 76
ĐẦU PHUN BẰNG HỢP KIM NHÔM DN 140
Chất liệu hợp kim nhôm: Ống vào DN 140, 4 Ống ra 76
ĐẦU PHUN NHỰA ABS DN 90 6 HOLES
Nhựa ABS chống ăn mòn trong môi trường nước: Ống vào DN 90, 6 ống ra ...
ĐẦU PHUN NHỰA ABS DN 90
Nhựa ABS chống ăn mòn trong môi trường nước: Ống vào DN 90, 4 ống ra ...
ĐẦU PHUN NHỰA ABS DN 60
Nhựa ABS chống ăn mòn trong môi trường nước: Ống vào DN 60, 4 ống ra ...
ĐẦU PHUN NHỰA ABS DN 49
Nhựa ABS chống ăn mòn trong môi trường nước: Ống vào DN 49, 4 ống ra ...