ĐẤU PHUN NƯỚC
ĐẦU PHUN BẰNG HỢP KIM NHÔM DN 140
Mã sản phẩm : 5 INCH, 4 HOLES ( 140mm)
Chất liệu hợp kim nhôm: Ống vào DN 140, 4 Ống ra 76
Nguyên lý hoạt động Thông số kỹ thuật Catalogue Bản vẽ
Sản phẩm khác
Nhựa ABS chống ăn mòn trong môi trường nước: Ống vào DN 49, 4 ống ra ...
Nhựa ABS chống ăn mòn trong môi trường nước: Ống vào DN 60, 4 ống ra ...
Nhựa ABS chống ăn mòn trong môi trường nước: Ống vào DN 76, 4 ống ra ...
Nhựa ABS chống ăn mòn trong môi trường nước: Ống vào DN 90, 4 ống ra ...
Nhựa ABS chống ăn mòn trong môi trường nước: Ống vào DN 90, 6 ống ra ...
Hợp kim nhôm : Ống vào DN 90, 4 ống ra DN 49.
Chất liệu hợp kim nhôm: Ống vào DN 168, 6 Ống ra 76
Chất liệu hợp kim nhôm: Ống vào DN 200, 6 Ống ra 90