ĐẤU PHUN NƯỚC
ĐẦU PHUN BẰNG HỢP KIM NHÔM DN 90
Mã sản phẩm : 3INCH, 4 HOLES (90mm)
Hợp kim nhôm : Ống vào DN 90, 4 ống ra DN 49.
Nguyên lý hoạt động Thông số kỹ thuật Catalogue Bản vẽ
Sản phẩm khác
ĐẦU PHUN NHỰA ABS DN 49
Nhựa ABS chống ăn mòn trong môi trường nước: Ống vào DN 49, 4 ống ra ...
ĐẦU PHUN NHỰA ABS DN 60
Nhựa ABS chống ăn mòn trong môi trường nước: Ống vào DN 60, 4 ống ra ...
ĐẦU PHUN NHỰA ABS DN 76
Nhựa ABS chống ăn mòn trong môi trường nước: Ống vào DN 76, 4 ống ra ...
ĐẦU PHUN NHỰA ABS DN 90
Nhựa ABS chống ăn mòn trong môi trường nước: Ống vào DN 90, 4 ống ra ...
ĐẦU PHUN NHỰA ABS DN 90 6 HOLES
Nhựa ABS chống ăn mòn trong môi trường nước: Ống vào DN 90, 6 ống ra ...
ĐẦU PHUN BẰNG HỢP KIM NHÔM DN 140
Chất liệu hợp kim nhôm: Ống vào DN 140, 4 Ống ra 76
ĐẦU PHUN BẰNG HỢP KIM NHÔM DN 168
Chất liệu hợp kim nhôm: Ống vào DN 168, 6 Ống ra 76
ĐẦU PHUN BẰNG HỢP KIM NHÔM DN 200
Chất liệu hợp kim nhôm: Ống vào DN 200, 6 Ống ra 90