Tấm tản nhiệt Grids - Cooling tower Grids fill
Các loại tấm tản nhiệt thông thường thì rất phổ biến trong Ngành công nghiệp tháp ...
Tấm tản nhiệt V-Bar - V BAR Splash Fills
Các loại tấm tản nhiệt thông thường thì rất phổ biến trong Ngành công nghiệp tháp ...
TẤM TẢN NHIỆT THÁP LIANGCHI
Tấm tản nhiệt dùng cho thápgiải nhiệt vuônghiệu Liangchi Loại vật liệu nhựa PVC, UPVC,CPVC Kích thước: ...
TẤM TẢN NHIỆT PVC H305mm
Tấm Tản nhiệt PVC Tháp vuông Loại vật liệu nhựa PVC / UPVC Kích thước: 1200/1500/1600/1950/2000mm x ...
TẤM TẢN NHIỆT DÙNG CHO MỘI TRƯỜNG NƯỚC BẨN VÀ  NHIỆT ĐÔ CAO
Tấm tản nhiệt dùng cho mội trường nước dơ bẩn và nhiệt độ cao Loại vật liệu ...
TẤM LƯỚI XÁM HÚT GIÓ CHỐNG BẮN NƯỚC
Tấm lưới xám hút gió và chống bắn nước Loại vật liệu nhựa PVC / UPVC Kích ...
Tấm tản nhiệt PP - Cooling tower fill PP
Tấm tản nhiệt dùng cho Tháp tròn Cooling tower fill Counter flow Loại vật liệu nhựaPP ...
Tấm tản nhiệt PVC tròn
Tấm tản nhiệt dùng cho Tháp tròn Cooling tower fill Counter flow Loại vật liệu nhựa ...
Tấm tản nhiệt dùng cho Tháp giải nhiệt Counter flow  - Cooling tower fill Counter flow
Tấm tản nhiệt dùng cho Tháp vuông Counter flow Loại vật liệu nhựa Pvc, PP Kích thước: ...
Tấm tản nhiệt dạng sóng S dùng cho Tháp giải nhiệt Counter flow  - Cooling tower in fill S Counter flow
Tấm tản nhiệt dạng chữ S dùng cho Tháp vuông Counter flow Loại vật liệu nhựa PVC ...
Tấm tản nhiệt dùng cho Tháp SHINWA
Tấm tản nhiệt dùng cho Tháp SHINWA Loại vật liệu nhựa Pvc Kích thước: Dài x Rộng ...
Tấm tản nhiệt dùng cho Tháp MARLEY
Tấm tản nhiệt dùng cho Tháp giải nhiệt Marley Loại vật liệu nhựa Pvc, PP Kích ...
TẤM TẢN NHIỆT PVC CROSS FLOW  DÙNG CHO THÁP GIẢI NHIỆT KUKEN
Tấm tản nhiệt dùng cho Tháp vuông Cross Flow KUKEN Japan Loại vật liệu nhựa PVC Kích ...
TẤM TẢN NHIỆT PVC CROSS FLOW  DÙNG CHO THÁP GIẢI NHIỆT GENUS
Tấm tản nhiệt dùng cho Tháp vuông GENUS Cooling tower fill Loại vật liệu nhựa PVC Kích ...
TẤM TẢN NHIỆT PVC CROSS FLOW  DÙNG CHO THÁP BALTIMORE BAC  (BALTIMORE AIRCOIL)
Tấm tản nhiệt dùng cho Tháp BAC Cooling tower fill Cross Flow BAC Cooling tower fill Loại vật ...
TẤM TẢN NHIỆT 500MMX900mm/1000mm
Tấm tản nhiệt dùng cho Tháp vuông Counter Flow Loại vật liệu nhựa PVC Kích thước: 500 ...
TẤM TẢN NHIỆT PVC CROSS FLOW
Tấm tản nhiệt dùng cho Tháp Liangchi Loại vật liệu nhựa Pvc, PP Kích thước: Dài ...