CÁNH QUẠT
Cánh Quạt D7000mm
Mã sản phẩm : ALPHA-F-ALLOY 7000mm
Nguyên lý hoạt động Thông số kỹ thuật Catalogue Bản vẽ
Sản phẩm khác
Cánh quạt D635mm
Cánh quạt tháp giải nhiệt vật liệu APS dùng cho tháp giải nhiệt là loại chịu ...
Cánh Quạt D760mm
Cánh quạt tháp giải nhiệt vật liệu ABS dùng cho tháp giải nhiệt là loại chịu ...
Cánh Quạt D770mm
Cánh quạt tháp giải nhiệt vật liệu APS dùng cho tháp giải nhiệt là loại chịu ...
Cánh quạt D550mm
Đường kínhquạtD =900 mm & 930 mm - Vật liệu ABS - Dùng cho tháp giải ...