Hotline: 0903.880.938 |  0337.811.611 | 0903.962.945
MODEL APC
THÁP GIẢI NHIỆT ALPHA - 80RT
Mã sản phẩm : APC - 80RT
Mã Model Tháp: APC - 80RT
Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 312000
Lưu lượng nước ( l/min): 1040
Kích thước (DxH)mm: 2200x2030
Công suất Motor (Hp): 2
Quạt hút (D)mm: 1160
Xuất xứ: Alpha VN
Nguyên lý hoạt động Thông số kỹ thuật Catalogue Bản vẽ

 
Sản phẩm khác
Mã Model Tháp: APC - 100RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 390000 Lưu lượng nước ( l/min): ...
Mã Model Tháp: APC - 200RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 780000 Lưu lượng nước ( l/min): ...
Mã Model Tháp: APC - 30RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 117000 Lưu lượng nước ( l/min): ...
Mã Model Tháp: APC - 60RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 234000 Lưu lượng nước ( l/min): ...
Mã Model Tháp: APC - 10RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 39000 Lưu lượng nước ( l/min): ...
Mã Model Tháp: APC - 5RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 19500 Lưu lượng nước ( l/min): ...
Mã Model Tháp: APC - 8RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 31200 Lưu lượng nước ( l/min): ...
Mã Model Tháp: APC - 15RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 58500 Lưu lượng nước (l/min): 195 Kích ...