MODEL APC
THÁP GIẢI NHIỆT ALPHA 15RT
Mã sản phẩm : APC - 15RT
Mã Model Tháp: APC - 15RT
Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 58500
Lưu lượng nước (l/min): 195
Kích thước (DxH)mm: 1100x1450
Công suất Motor (Hp): 1/2
Quạt hút (D)mm: 670
Xuất xứ: Alpha VN
Nguyên lý hoạt động Thông số kỹ thuật Catalogue Bản vẽ
Sản phẩm khác
THÁP GIẢI NHIỆT ALPHA 80RT
Mã Model Tháp: APC - 80RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 312000 Lưu lượng nước ( l/min): ...
THÁP GIẢI NHIỆT ALPHA 100RT
Mã Model Tháp: APC - 100RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 390000 Lưu lượng nước ( l/min): ...
THÁP GIẢI NHIỆT ALPHA 200RT
Mã Model Tháp: APC - 200RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 780000 Lưu lượng nước ( l/min): ...
THÁP GIẢI NHIỆT ALPHA 30RT
Mã Model Tháp: APC - 30RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 117000 Lưu lượng nước ( l/min): ...
THÁP GIẢI NHIỆT ALPHA 60RT
Mã Model Tháp: APC - 60RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 234000 Lưu lượng nước ( l/min): ...
THÁP GIẢI NHIỆT ALPHA 10RT
Mã Model Tháp: APC - 10RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 39000 Lưu lượng nước ( l/min): ...
THÁP GIẢI NHIỆT ALPHA 5RT
Mã Model Tháp: APC - 5RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 19500 Lưu lượng nước ( l/min): ...
THÁP GIẢI NHIỆT ALPHA  8RT
Mã Model Tháp: APC - 8RT Khả năng giải nhiệt (Kcal/hr): 31200 Lưu lượng nước ( l/min): ...