DỰ ÁN TIÊU BIỂU
DỰ ÁN TẠI NOI BAI AIRPORT ( T1 TRAIN STATION)

Cooling tower Model: SKB 600RT(2 Cells)