DỰ ÁN TIÊU BIỂU
DỰ ÁN TẠI HÀ NAM

Spacco cooling tower Model: STA- 250RT ( 2Cells)