DỰ ÁN TIÊU BIỂU
DỰ ÁN TẠI HIANG KIE COFFEE GROUP

Spacco cooling tower Model: STA -750RT (2 Cells)