Tấm tản nhiệt dùng cho Tháp giải nhiệt Counter flow  - Cooling tower fill Counter flow
Tấm tản nhiệt dùng cho Tháp vuông Counter flow Loại vật liệu nhựa Pvc, PP Kích thước: ...
Tấm tản nhiệt dạng sóng S dùng cho Tháp giải nhiệt Counter flow  - Cooling tower in fill S Counter flow
Tấm tản nhiệt dạng chữ S dùng cho Tháp vuông Counter flow Loại vật liệu nhựa PVC ...
Tấm tản nhiệt dùng cho Tháp SHINWA
Tấm tản nhiệt dùng cho Tháp SHINWA Loại vật liệu nhựa Pvc Kích thước: Dài x Rộng ...
Tấm tản nhiệt dùng cho Tháp MARLEY
Tấm tản nhiệt dùng cho Tháp giải nhiệt Marley Loại vật liệu nhựa Pvc, PP Kích ...
TẤM TẢN NHIỆT PVC CROSS FLOW  DÙNG CHO THÁP GIẢI NHIỆT KUKEN
Tấm tản nhiệt dùng cho Tháp vuông Cross Flow KUKEN Japan Loại vật liệu nhựa PVC Kích ...
TẤM TẢN NHIỆT PVC CROSS FLOW  DÙNG CHO THÁP GIẢI NHIỆT GENUS
Tấm tản nhiệt dùng cho Tháp vuông GENUS Cooling tower fill Loại vật liệu nhựa PVC Kích ...
TẤM TẢN NHIỆT PVC CROSS FLOW  DÙNG CHO THÁP BALTIMORE BAC  (BALTIMORE AIRCOIL)
Tấm tản nhiệt dùng cho Tháp BAC Cooling tower fill Cross Flow BAC Cooling tower fill Loại vật ...
TẤM TẢN NHIỆT PVC CROSS FLOW
Specification: Width: 900mm Length: 1000mm, Thickness: 0.28mm~0.38mm Inclination: 5° Sheet Space: 19mm Application:
TẤM TẢN NHIỆT PVC CROSS FLOW
Tấm tản nhiệt dùng cho Tháp Liangchi Loại vật liệu nhựa Pvc, PP Kích thước: Dài ...