TẤM LẮNG LAMEN
TẤM LẮNG LAMEN-LAMELLA LAMELA
Mã sản phẩm : ALPHA - TL1
TẤM LẮNG LAMEN-LAMELLA LAMELA LÀ VẬT LIỆU THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG TRONG NGÀNH NƯỚC , VỀ XỬ LÝ NƯỚC
TẤM LẮNG LAMEN-LAMELLA LAMELA là thiết bị được sử dụng trong quá trình lắng trầm tích sau quá trình đông tụ kết bông, tại khu vực lắng vận tốc của dòng nước được hạ xuống với vận tốc thấp nhất có thể để lắng trọng lực các hạt cặn lơ lửng hoặc đông tụ kết bông ra khỏi nước. Quá trình này còn được gọi là quá trình lắng hoặc làm sạch trong nước.
Trên thực tế hầu hết các nhà máy xử lý nước đều có quá trình xử lý lắng trầm tích, tuy nhiên, quá trình lắng có thể không cần thiết nếu độ đục thấp dưới 10 NTU. Trong trường hợp này, đông tụ và kết bông được sử dụng để tạo ra các pinpoint (kết bông nhỏ) được loại bỏ ra khỏi nước trong quá trình lọc.
Tấm lắng lamen-lamela được sử dụng để loại bỏ các hạt lơ lửng trong nước thông qua trọng lực của các hạt lơ lửng (hay còn gọi là lắng trọng lực). Lắng có thể diễn ra trong giai đoạn tiền lắng như trong hồ chứa, lưu vực sạn, đập vụn, hoặc bẫy cát, hoặc có thể lắng đọng trầm tích bằng đông tụ/kết bông và diễn ra trong một bể lắng hình chữ nhật, bể hình chữ nhật hai tầng, bể lắng đứng hoặc bể lắng tiếp xúc sử dụng tấm lắng lamen lamela.
Tấm lắng lamen nâng cao hiệu quả và tốc độ lắng trong bể lắng. Mỗi ống hoặc các tấm lắng có chức năng như một bể lắng thu nhỏ bằng việc tăng diện tích lắng thông qua các ống lắng lamen đặt trong bể.
Nguyên lý hoạt động Thông số kỹ thuật Catalogue Bản vẽ

TẤM LẮNG LAMEN-LAMELLA LAMELA LÀ VẬT LIỆU THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG TRONG NGÀNH NƯỚC , VỀ XỬ LÝ NƯỚC
TẤM LẮNG LAMEN-LAMELLA LAMELA là thiết bị được sử dụng trong quá trình lắng trầm tích sau quá trình đông tụ kết bông, tại khu vực lắng vận tốc của dòng nước được hạ xuống với vận tốc thấp nhất có thể để lắng trọng lực các hạt cặn lơ lửng hoặc đông tụ kết bông ra khỏi nước. Quá trình này còn được gọi là quá trình lắng hoặc làm sạch trong nước.
Trên thực tế hầu hết các nhà máy xử lý nước đều có quá trình xử lý lắng trầm tích, tuy nhiên, quá trình lắng có thể không cần thiết nếu độ đục thấp dưới 10 NTU. Trong trường hợp này, đông tụ và kết bông được sử dụng để tạo ra các pinpoint (kết bông nhỏ) được loại bỏ ra khỏi nước trong quá trình lọc.
Tấm lắng lamen-lamela được sử dụng để loại bỏ các hạt lơ lửng trong nước thông qua trọng lực của các hạt lơ lửng (hay còn gọi là lắng trọng lực). Lắng có thể diễn ra trong giai đoạn tiền lắng như trong hồ chứa, lưu vực sạn, đập vụn, hoặc bẫy cát, hoặc có thể lắng đọng trầm tích bằng đông tụ/kết bông và diễn ra trong một bể lắng hình chữ nhật, bể hình chữ nhật hai tầng, bể lắng đứng hoặc bể lắng tiếp xúc sử dụng tấm lắng lamen lamela.
Tấm lắng lamen nâng cao hiệu quả và tốc độ lắng trong bể lắng. Mỗi ống hoặc các tấm lắng có chức năng như một bể lắng thu nhỏ bằng việc tăng diện tích lắng thông qua các ống lắng lamen đặt trong bể.
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TẤM LẮNG LAMEN 
- Nguồn nước từ bể phản ứng vào bể lắng sẽ di chuyển theo chiều từ dưới lên theo các tấm lắng lamen (hoặc ống lắng) được thiết kế nghiêng 60°, trong quá trình di chuyển các cặn lắng (kết tủa hay bông lắng) sẽ va chạm vào nhau và bám vào bề mặt tấm lắng lamen. Khi các bông lắng kết dính với nhau trên bề mặt tấm lắng lamen đủ nặng và thắng được lực đẩy của dòng nước đang di chuyển lên thì bông kết tủa sẽ trượt xuống theo chiều ngược lại và rơi xuống đáy bể lắng (hay hố thu cặn), từ đó theo chu kỳ xả đi.
- Với nguyên lý hoạt động như vậy, tấm lắng lamen phát huy tác dụng nhờ vào các bề mặt tiếp xúc của ống lắng, càng tăng bề mặt tiếp xúc của ống lắng thì hiệu quả lắng càng cao, giúp tăng hiệu quả sử dụng dung tích bể và giảm được thời gian lắng.
 
- Đặc biệt, với việc nghiên cứu và ứng dụng tính chất khữ tĩnh điện trong khối lắng, các bông kết tủa không bám dính vào bề mặt ống lắng và nhanh chóng trượt xuống về hố thu cặn, điều này sẽ giúp kéo dài thời gian rửa bể lắng, tiết kiệm được nguồn nước rửa và hóa chất phản ứng.
Hình ảnh minh họa nguyên lý hoạt động của tấm lắng lamen

 

Plan Setting Area 

11m2/m3 (At 60 Deg. Slope)13m2/m3 (At 55 Deg. Slope) /11m2 / m3 (Ở độ dốc 60 độ) 13m2 / m3 (Ở độ dốc 55 độ)

Tube Settler Media Specifications
Diam/mm Thickness/m Sheet/m3 m3/mt specific surface area m2/m3
Ø30 0.4, 0.45, 0.50 68 31.25, 27.7, 25 116
Ø35 0.40, 0.45, 0.50 56 38.5, 34.5, 30.7 109
Ø50 0.45, 0.50, 0.55 40 47.6, 43.5, 39.2 97
Ø60 0.55, 0.60, 0.65 33 47.6, 43.5, 40 75
Ø80 0.70, 0.80, 0.85 25 47.6, 43.5, 40 50