Cánh Quạt tháp giải nhiệt APC 30 RT
Đường kínhquạtD =900 mm & 930 mm - Vật liệu ABS - Dùng cho tháp giải ...
Cánh Quạt tháp giải nhiệt APC 20 RT - APC 25RT
Cánh quạt tháp giải nhiệt vật liệu APS dùng cho tháp giải nhiệt là loại chịu ...
Cánh Quạt tháp giải nhiệt APC 10RT - APC 15RT
Cánh quạt tháp giải nhiệt vật liệu ABS dùng cho tháp giải nhiệt là loại chịu ...
Cánh Quạt  tháp giải nhiệt APC 5 RT - APC 8RT
Cánh quạt tháp giải nhiệt vật liệu APS dùng cho tháp giải nhiệt là loại chịu ...