HOA SEN GROUP
TRẠI BÒ HAGL
NHÀ MÁY QUE HÀN KIM TÍN
NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG TỈNH THÁI BÌNH
NHÀ MÁY TÔN HOA SEN
NHÀ GA T1 SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI
NHÀ MÁY TÔN HOA SEN
NHÀ GA T1 SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI
Nhà máy coffee Hiang kie - KCN Long Thành - Đồng Nai
Nhà máy Cáp điện Đại Long - Long An
Nhà máy que hàn Kim Tín - Long An
Nhà máy LIOA KCN Biên Hòa 1- Đồng Nai
Nhà máy PerfectVision - KCN Long Thành - Đồng Nai
NHÀ MÁY SX THỰC PHẨM VINOFOOD - HÓC MÔN ,TPHCM
Đài truyền hình TP.HCM ( HTV )