CÁNH QUẠT
Cánh Quạt tháp giải nhiệt APC 30 RT
Mã sản phẩm : ABS 930 mm
Đường kính quạt D = 900 mm & 930 mm
- Vật liệu ABS
- Dùng cho tháp giải nhiệt 25 - 30 RT
Nguyên lý hoạt động Thông số kỹ thuật Catalogue Bản vẽ
Sản phẩm khác
Cánh Quạt  tháp giải nhiệt APC 5 RT - APC 8RT
Cánh quạt tháp giải nhiệt vật liệu APS dùng cho tháp giải nhiệt là loại chịu ...
Cánh Quạt tháp giải nhiệt APC 10RT - APC 15RT
Cánh quạt tháp giải nhiệt vật liệu ABS dùng cho tháp giải nhiệt là loại chịu ...
Cánh Quạt tháp giải nhiệt APC 20 RT - APC 25RT
Cánh quạt tháp giải nhiệt vật liệu APS dùng cho tháp giải nhiệt là loại chịu ...