CÁNH QUẠT
Cánh Quạt tháp giải nhiệt APC 5 RT - APC 8RT
Mã sản phẩm : ABS 550 mm
Cánh quạt tháp giải nhiệt vật liệu APS dùng cho tháp giải nhiệt là loại chịu được ăn mòn của môi trường nước ẩm ướt, axit ....
Nguyên lý hoạt động Thông số kỹ thuật Catalogue Bản vẽ
Sản phẩm khác
Cánh Quạt tháp giải nhiệt APC 10RT - APC 15RT
Cánh quạt tháp giải nhiệt vật liệu ABS dùng cho tháp giải nhiệt là loại chịu ...
Cánh Quạt tháp giải nhiệt APC 20 RT - APC 25RT
Cánh quạt tháp giải nhiệt vật liệu APS dùng cho tháp giải nhiệt là loại chịu ...
Cánh Quạt tháp giải nhiệt APC 30 RT
Đường kínhquạtD =900 mm & 930 mm - Vật liệu ABS - Dùng cho tháp giải ...