TẤM TẢN NHIỆT
TẤM TẢN NHIỆT PVC CROSS FLOW DÙNG CHO THÁP GIẢI NHIỆT SHINWA
Mã sản phẩm : SHINWA COOLING TOWER INFILL
SHINWA Cooling tower fill
Material: PVC(polyvinyl chloride)
Water temperature: -35~75℃
Application: cross-flow cooling tower
Sheet thickness: 0.25-0.45mm
Sheet width: 950mm
Sheet length: 9500
Color: black
Nguyên lý hoạt động Thông số kỹ thuật Catalogue Bản vẽ

KUKEN  Cooling tower fill
Material: 
PVC(polyvinyl chloride)
Water temperature: -35~75℃
Application: cross-flow cooling tower
Sheet thickness: 0.25-0.45mm
Sheet width: 950mm
Sheet length: 950
Color: black

KUKEN  Cooling tower fill
Material: 
PVC(polyvinyl chloride)
Water temperature: -35~75℃
Application: cross-flow cooling tower
Sheet thickness: 0.25-0.45mm
Sheet width: 950mm
Sheet length: 950
Color: black

KUKEN  Cooling tower fill
Material: 
PVC(polyvinyl chloride)
Water temperature: -35~75℃
Application: cross-flow cooling tower
Sheet thickness: 0.25-0.45mm
Sheet width: 950mm
Sheet length: 950
Color: black

KUKEN  Cooling tower fill
Material: 
PVC(polyvinyl chloride)
Water temperature: -35~75℃
Application: cross-flow cooling tower
Sheet thickness: 0.25-0.45mm
Sheet width: 950mm
Sheet length: 950
Color: black

Sản phẩm khác
TẤM TẢN NHIỆT PVC CROSS FLOW
Specification: Width: 500mm Length: 900mm, Thickness: 0.28mm~0.38mm Inclination: 5° Sheet Space: 19mm Application:
TẤM TẢN NHIỆT PVC CROSS FLOW
Specification: Width: 500mm Length: 1000mm, Thickness: 0.28mm~0.38mm Inclination: 5° Sheet Space: 19mm Application:
TẤM TẢN NHIỆT PVC CROSS FLOW
Specification: Width: 620mm Length: 1000mm, Thickness: 0.28mm~0.38mm Inclination: 5° Sheet Space: 19mm Application:
TẤM TẢN NHIỆT PVC COUTER  FLOW
Specification: Width: 305mm Length: 1220mm, Thickness: 0.28mm~0.38mm Inclination: 5° Sheet Space: 19mm Application:
TẤM TẢN NHIỆT PVC COUTER  FLOW
Specification: Width: 620mm Length: 1200mm, Thickness: 0.28mm~0.38mm Inclination: 5° Sheet Space: 19mm Application:
TẤM TẢN NHIỆT PVC COUTER  FLOW  ROUND
- Chiều cao H= 300 mm & 225 mm - Vật liệu PVC - Dùng cho ...
TẤM TẢN NHIỆT PP  COUTER  FLOW
- Chiều cao H= 250 mm - Vật liệu PP - Dùng cho nhiệt độ > ...
TẤM TẢN NHIỆT PVC CROSS FLOW
Specification: Width: 750mm Length: 800mm, Thickness: 0.28mm~0.38mm Inclination: 5° Sheet Space: 19mm Application:t độ < 60°C
TẤM TẢN NHIỆT PVC CROSS FLOW
Specification: Width: 900mm Length: 1000mm, Thickness: 0.28mm~0.38mm Inclination: 5° Sheet Space: 19mm Application: