TẤM COOLING PAD
Tấm làm mát bằng giấy
Mã sản phẩm : COOLING PAD
Nguyên lý hoạt động Thông số kỹ thuật Catalogue Bản vẽ