TẤM TẢN NHIỆT
TẤM TẢN NHIỆT PVC COUTER FLOW
Mã sản phẩm : PVC 305 X 1220
Specification:
Width: 305mm
Length: 1220mm,
Thickness: 0.28mm~0.38mm
Inclination: 5°
Sheet Space: 19mm
Application:
Nguyên lý hoạt động Thông số kỹ thuật Catalogue Bản vẽ
Sản phẩm khác
TẤM TẢN NHIỆT PVC CROSS FLOW
Specification: Width: 500mm Length: 900mm, Thickness: 0.28mm~0.38mm Inclination: 5° Sheet Space: 19mm Application:
TẤM TẢN NHIỆT PVC CROSS FLOW
Specification: Width: 500mm Length: 1000mm, Thickness: 0.28mm~0.38mm Inclination: 5° Sheet Space: 19mm Application:
TẤM TẢN NHIỆT PVC CROSS FLOW
Specification: Width: 620mm Length: 1000mm, Thickness: 0.28mm~0.38mm Inclination: 5° Sheet Space: 19mm Application:
TẤM TẢN NHIỆT PVC COUTER  FLOW
Specification: Width: 620mm Length: 1200mm, Thickness: 0.28mm~0.38mm Inclination: 5° Sheet Space: 19mm Application:
TẤM TẢN NHIỆT PVC COUTER  FLOW  ROUND
- Chiều cao H= 300 mm & 225 mm - Vật liệu PVC - Dùng cho ...
TẤM TẢN NHIỆT PP  COUTER  FLOW
- Chiều cao H= 250 mm - Vật liệu PP - Dùng cho nhiệt độ > ...
TẤM TẢN NHIỆT PVC CROSS FLOW
Specification: Width: 750mm Length: 800mm, Thickness: 0.28mm~0.38mm Inclination: 5° Sheet Space: 19mm Application:t độ < 60°C
TẤM TẢN NHIỆT PVC CROSS FLOW
Specification: Width: 900mm Length: 1000mm, Thickness: 0.28mm~0.38mm Inclination: 5° Sheet Space: 19mm Application:
TẤM TẢN NHIỆT PVC CROSS FLOW  DÙNG CHO THÁP BALTIMORE ABCC (BALTIMORE AIRCOIL)
Alpha Việt Nam là nhà cung cấp tấm tản nhiệt cho tháp giải nhiệt BALTIMORE BAC ...