TẤM TẢN NHIỆT PVC CROSS FLOW  DÙNG CHO THÁP GIẢI NHIỆT SHINWA
SHINWA Cooling tower fill Material: PVC(polyvinyl chloride) Water temperature: -35~75℃ Application: cross-flow cooling tower Sheet thickness: 0.25-0.45mm Sheet width: 950mm Sheet length: ...
TẤM TẢN NHIỆT PVC CROSS FLOW  DÙNG CHO THÁP GIẢI NHIỆT KUKEN
KUKEN Cooling tower fill Material: PVC(polyvinyl chloride) Water temperature: -35~75℃ Application: cross-flow cooling tower Sheet thickness: 0.25-0.45mm Sheet width: 600-1220mm Sheet length: ...
TẤM TẢN NHIỆT PVC CROSS FLOW  DÙNG CHO THÁP GIẢI NHIỆT GENUS
arley Cooling tower infill Material: PVC(polyvinyl chloride) Water temperature: -35~75℃ Application: cross-flow cooling tower Sheet thickness: 0.25-0.45mm Sheet width: 600-1220mm Sheet length: ...
Cánh Quạt tháp giải nhiệt APC 30 RT
Đường kínhquạtD =900 mm & 930 mm - Vật liệu ABS - Dùng cho tháp giải ...
Cánh Quạt tháp giải nhiệt APC 20 RT - APC 25RT
Cánh quạt tháp giải nhiệt vật liệu APS dùng cho tháp giải nhiệt là loại chịu ...
BỘ CHIA NƯỚC THÁP VUÔNG ( SPRAY NOZZLES )
SPRAY NOZZLES, Dùng cho cả tháp giải nhiệt counter flow and cross flow các loại Model.